Name Time Bara Vait
Release Date 05/06/2015
Producer VRG Motion Pictures Pvt. Ltd., Sara Bhatankar Productions
Star Cast Mahesh Manjrekar, Bhushan Pradhan, Hrishikesh Joshi